PERFORMANCE REPERTOIRE

Erhu Solo

Reflection of the Moon in the Erquan Pool (Hua Yanjun)
Listening to the Pines (Hua Yanjun)
A Beautiful Night (Liu Tianhua)
Song of Henan (Liu Mingyuan)
On the Grasslands (Liu Mingyuan)
Ballade of Yubei (Liu Wenjin, erhu & piano)
Sanmen Gorge Caprice (Liu Wenjin, erhu & piano)
Variations on the Song of Yang Guan (Classical)
Autumn Moon Over Han Palace (Classical)
Riding with the Wind (Chen Yaoxing)
A Village Montage (Chen Yaoxing)
The River Flows Silently By (Huang Haihuai)
Mongolian Horse Race (Huang Haihuai)
Spring Blossoms Wet with Dew (Wang Guowei, erhu & piano)
The Sun Shines on Tashikurgan (Arr. Wang Guowei)

Erhu & Symphony Orchestra

Butterfly Lovers (He Zhanhao, Chen Gang)
Quietude (Liu Tianhua)
Melancholia (Liu Tianhua)
Fisherman’s Night Song (Traditional)
Reflection of the Moon in the Erquan Pool (Hua Yanjun)

Contemporary

Tales from the Cave (Zhou Long, huqin & percussion quartet)
Taiping Drum (Zhou Long, erhu & cello)
Fiddle Suite (Chen Yi, huqin & string quartet)
Romance & Dance (Chen Yi, huqin & piano)
River Songs (Yang Yong, erhu & cello)
Gobi Polyphony (Lei Liang, erhu & cello)
Tableau (Tan Dun, erhu & yangqin)
Sheng (Wang Guowei, solo erhu)
Songs for Huqin & Saxophone Quartet (Wang Guowei)
Fantasy (Paul Rudy, erhu & tape)

 

WANG GUOWEI’s COMPOSITION

Sheng (for solo erhu)
Tea House (for Chinese ensemble & tape)
Tang Wind (for Chinese instruments and Western orchestra)
Two Pieces for Percussion Quartet
1. Kong
2. Wu
Two Plus Two (for erhu, sanxian, yangqin & tape)
Three Poems for Erhu
1. Where the River Lies (for zhonghu, yangqin & percussion)
2. Drinking Alone with the Moon (for erhu, pipa & xiao)
3. At the Sky’s Edge (for erhu and two percussionists)
Lullaby (for erhu, clarinet & piano)
Songs for Huqin and Saxophone Quartet
1. Pastorale
2. Crescent Moon at Dawn
Tea House II (for erhu, pipa & zheng)
Leaving Home (for erhu, piccolo and cello)
Kong II (for flute, erhu, cello and piano)